นางสาวแพร่ / นางงามแพร่ / นางงามภาคเหนือ
Photographed by David Ryo
Back to Top