เทพนพเคราะห์ คือ เทพทั้ง ๙ องค์ ผู้ครองเรือนชะตาของมนุษย์ มีต้นกำเนิดมาจากโหราศาสตร์ฮินดู

"Devas of the Nine Planets are the nine deities who govern human destiny, originating from Hindu astrology."
พระอาทิตย์
เป็นเทพนพเคราะห์ที่มีอำนาจเหนือกว่าเทพนพเคราะห์ทั้งปวง พระอิศวรทรงใช้ราชสีห์ 6 ตัว ป่นเป็นผง ห่อด้วยผ้าสีแดง พรมด้วยน้ำอมฤต ลักษณะเป็นบุรุษมีผิวกายสีแดง ทรงราชสีห์เป็นพาหนะ ประจำอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเทพนพเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์ มักมีอารมณ์รุนแรง ตัดสินใจไว เฉียบขาด รักอิสระ แต่ซื่อสัตย์ เป็นมิตรกับพระพฤหัสบดี และเป็นศัตรูกับพระอังคาร

The Sun God is the most powerful among the nine planetary deities. Lord Shiva used six lions, ground into powder, wrapped in a red cloth, and sprinkled with elixir. The deity appears as a man with red skin, riding a lion as a vehicle, and is associated with the northeast direction. He is considered a malefic deity, often having a fierce temperament, making quick and decisive decisions, valuing independence but being loyal. He is friendly with Jupiter and opposed to Mars.
พระจันทร์
พระอิศวรทรงสร้างจากเทพธิดา 15 นาง บดป่นเป็นผง ห่อผ้าสีขาวนวล พรมด้วยน้ำอมฤตได้บุรุษรูปงาม มีสีผิวกายขาวนวล ทรงอาชา (ม้า) เป็นพาหนะ ประจำอยู่ทิศตะวันออก เป็นเทพนพเคราะห์ประเภทศุภเคราะห์ มีอารมณ์อ่อนโยน เพ้อฝัน รวนเร และอาจมีเล่ห์เหลี่ยมมาก พระจันทร์เป็นมิตรกับพระพุธ และเป็นศัตรูกับพระพฤหัสบดี

The Moon : God Lord Shiva created him from 15 goddesses, ground into powder, wrapped in a white cloth, and sprinkled with elixir. The deity appears as a handsome man with pale white skin, riding a horse as a vehicle, and is associated with the east direction. He is considered a benefic deity, with a gentle temperament, dreamy, fickle, and may be very cunning. The Moon God is friendly with Mercury and opposed to Jupiter.
พระอังคาร
พระอิศวรทรงสร้างจากกระบือ 8 ตัว บดป่นเป็นผง ห่อด้วยผ้าสีชมพูหม่น พรมด้วยน้ำอมฤตได้บุรุษผิวสีทองแดง ทรงกระบือเป็นพาหนะ ประจำอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเทพนพเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์ มีอารมณ์มุทะลุ ตึงตัง ชอบใช้กำลัง ใจร้อน เป็นมิตรกับพระศุกร์ และเป็นศัตรูกับพระอาทิตย์

The Mars God : Lord Shiva created him from 8 buffaloes, ground into powder, wrapped in a dusky pink cloth, and sprinkled with elixir. The deity appears as a man with copper-colored skin, riding a buffalo as a vehicle, and is associated with the southeast direction. He is considered a malefic deity, with an impulsive and boisterous temperament, prone to using force, and having a hot temper. The Mars God is friendly with Venus and opposed to the Sun.
พระพุธ
พระอิศวรทรงใช้ช้าง 17 เชือก บดป่นเป็นผง ห่อผ้าสีเขียวใบไม้ พรมด้วยน้ำอมฤตได้บุรุษมีผิวกายสีเขียว ทรงช้างเป็นพาหนะ ประจำอยู่ทิศใต้ เป็นเทพนพเคราะห์ประเภทศุภเคราะห์ ชอบพูดชอบเจรจา สุขุม รอบคอบ แต่ตื่นกลัวง่าย เป็นมิตรกับพระจันทร์ และเป็นศัตรูกับพระราหู

The Mercury God : Lord Shiva used 17 elephants, ground them into powder, wrapped in a leaf-green cloth, and sprinkled with elixir. The deity appears as a man with green-colored skin, riding an elephant as a vehicle, and is associated with the south direction. He is considered a benefic deity, who loves to talk and converse, is calm and cautious but easily frightened. The Mercury God is friendly with the Moon and opposed to Rahu.
พระพฤหัสบดี
พระอิศวรสร้างจากฤษี 19 ตน บดป่นเป็นผง ห่อผ้าสีส้มแดง พรมน้ำอมฤตได้เป็นพระพฤหัสบดี มีผิวกายสีส้มแดง ทรงกวางเป็นพาหนะ ประจำอยู่ทิศตะวันตก เป็นเทพนพเคราะห์ประเภทศุภเคราะห์ มักทำอะไรด้วยความระมัดระวัง สุขุม รอบคอบ เมตตาปรานีต่อผู้อื่น เป็นมิตรกับพระอาทิตย์ และเป็นศัตรูกับพระจันทร์

The Jupiter God Lord Shiva created him from 19 sages, ground into powder, wrapped in an orange-red cloth, and sprinkled with elixir. The deity appears as Jupiter, with orange-red skin, riding a deer as a vehicle, and is associated with the west direction. He is considered a benefic deity who acts with caution, calmness, and thoroughness, and shows kindness and compassion towards others. The Jupiter God is friendly with the Sun and opposed to the Moon.
พระศุกร์
พระอิศวรทรงสร้างจากโค 21 ตัว บดป่นเป็นผง ห่อด้วยผ้าสีฟ้าอ่อน พรมด้วยน้ำอมฤตเป็นพระศุกร์ มีผิวกายสีฟ้า ทรงโคเป็นพาหนะ ประจำอยู่ทิศเหนือ เป็นเทพนพเคราะห์ประเภทศุภเคราะห์ กิริยาน่ารัก อ่อนหวาน ชอบงานศิลปะทุกประเภท เป็นมิตรกับพระอังคารและเป็นศัตรูกับพระเสาร์

The Venus God : Lord Shiva created him from 21 cows, ground into powder, wrapped in light blue cloth, and sprinkled with elixir. The deity appears as Venus, with blue skin, riding a cow as a vehicle, and is associated with the north direction. He is considered a benefic deity, with charming and gentle manners, and a love for all types of art. The Venus God is friendly with Mars and opposed to Saturn.
พระเสาร์
พระอิศวรทรงสร้างจากเสือ 10 ตัว บดป่นเป็นผง ห่อผ้าสีดำ พรมด้วยน้ำอมฤตได้พระเสาร์มีสีกายดำคล้ำ ทรงเสือเป็นพาหนะ ประจำอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นเทพนพเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์ มีกิริยาดุดัน แข็งแรง กล้าได้กล้าเสีย บุคลิกเคร่งขรึม เป็นมิตรกับพระราหูและเป็นศัตรูกับพระศุกร์

The Saturn God : Lord Shiva created him from 10 tigers, ground into powder, wrapped in black cloth, and sprinkled with elixir. The deity appears as Saturn, with dark skin, riding a tiger as a vehicle, and is associated with the southwest direction. He is considered a malefic deity, known for his fierce, strong, and bold actions, with a solemn personality. The Saturn God is friendly with Rahu and opposed to Venus.
พระราหู
พระอิศวรทรงสร้างจากหัวกะโหลก 12 หัว (บางตำราว่าผีโขมด 12 ตัว) บดป่นเป็นผง ห่อผ้าสีทอง พรมน้ำอมฤตได้เป็นพระราหู มีกายสีนิลออกไปทางทองแดง ทรงครุฑเป็นพาหนะ มีวิมาน สีนิลอยู่ในอากาศ ประจำอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นเทพนพเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์ ให้ผลในทางลุ่มหลงมัวเมา เป็นมิตรกับพระเสาร์และเป็นศัตรูกับพระพุธ

The Rahu God Lord Shiva created him from 12 skulls (some texts say 12 goblins), ground into powder, wrapped in golden cloth, and sprinkled with elixir. The deity appears as Rahu, with a body color resembling a dark shade of blue mixed with copper. He rides a Garuda as his vehicle and has a dark-colored palace in the air. Rahu is associated with the northwest direction and is considered a malefic deity, often leading to delusion and obsession. The Rahu God is friendly with Saturn and opposed to Mercury.
พระเกตุ
พระอิศวรทรงสร้างจากพญานาค 9 ตัว กายสีทองคำ ทรงนาคเป็นพาหนะ มีวิมานสีดอกบุษบา (เปลวไฟ) ประจำอยู่ในทิศท่ามกลาง บ้างว่า พระเกตุเกิดจากหางของพระราหู ซึ่งขโมยดื่มน้ำอมฤต พระอินทร์โกรธจึงขว้างจักรตัดเอวขาด ด้วยอำนาจแห่งน้ำอมฤตทำให้พระราหูไม่ตาย หางที่ขาดนั้นกลายเป็นพระเกตุ ซึ่งจะไม่เสวยอายุโดยตรง แต่จะเข้าแทรกเพื่อบรรเทาเรื่องร้ายและส่งเสริมในเรื่องดี

The Ketu God : Lord Shiva created him from 9 great serpents, giving him a golden body. He rides a serpent and has a palace resembling the flame-colored Bauhinia flower. Ketu is usually positioned in the center direction. Some say Ketu originated from the tail of Rahu, who stole and drank the elixir of immortality. Enraged, Indra hurled a discus and cut Rahu in half. The power of the elixir kept Rahu alive, and the severed tail became Ketu. Ketu does not directly influence lifespan but intervenes to alleviate negative matters and promote positive aspects.
MODEL : USIMAKI JAME
COSTUME : HONGSAWADEE, CHIANG MAI
MUA : KRITSANA DOWSOUY
HAIR : THANARAT DEJWONGYA
PHOTOGRAPHER : DAVID RYO
STUDIO DAVID by DAVID RYO

Background A.I. generated by Midjourney

You may also like

Back to Top